Champions chess tour (en ligne)

23 - 31Mai2021

Tournoi Majeur, 16 joueurs dont Carlsen, So, Nepo, Naka, Giri…

Top